สถานี F.M.95.25@Ranong
128 Kbps.
จำนวนผู้ฟังในขณะนี้ 1 คน